Τιμές-Συνεργασίες

Η συνεχής δυναμική παρουσία της εταιρείας μας στο χώρο της εισαγωγής ηλεκτρικών οικιακών προϊόντων, η διαχρονική σταθερότητα και αξιοπιστία που εμπνέει όλα αυτά τα χρόνια δραστηριοποίηση της, την κάνει να έχει συνάψει σημαντικές συνεργασίες με τους κορυφαίους του χώρου. Έχοντας ως πυλώνες της δραστηριότητας μας την ποιότητα και τη σωστή λειτουργία, έχουμε συνάψει συμφωνίες οι οποίες συνδυάζουν την ποιότητα με την τιμή(value for money) έχοντας ως γνώμονα πάντα το συμφέρον του καταναλωτή. Η πολύχρονη δραστηριότητα μας και η ατέρμονη διάθεση μας για ανανέωση και εξέλιξη, μας έχει κάνει να αναπτύσσουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα και τις συνεργασίες μας μέσα σε ένα υγιής επιχειρηματικό πλαίσιο που στόχο έχει την να επιτύχει την καλύτερη δυνατή λύση για των καταναλωτή.