Εμπειρία

Η πολυετή εμπειρία της εταιρείας μας ξεκινάει από το 1989. Θεωρούμε ότι τα αρκετά χιλιόμετρα που έχουμε διαγράψει στον επιχειρηματικό στίβο και ειδικότερα στον τομέα μας, μας κατατάσσουν ανάμεσα στις πιο αξιόπιστες,λειτουργικές και έμπειρες εταιρείες. Η εμπειρία που έχουμε αποκτήσει μας δημιουργεί την επιτακτική ανάγκη να μεταλαμπαδεύσουμε τη τεχνογνωσία μας ώστε να ανταποκρινόμαστε όσο το δυνατό καλύτερα στις επιταγές των καιρών.