Ισολογισμοί

Παρακάτω θα βρείτε τον ισολογισμό της εταιρίας.